Kart i skolen

Kart i skolen er et gratis webatlas som tilbyr oppdaterte norske kart. I tillegg til grunnkart finner du temakart egnet for bruk i mange fag.

Du finner data fra mange offentlige etater, forskningsmiljøer og data spesielt tilrettelagt for skolen. Det er også utviklet undervisningsopplegg som bruker dagsaktuelle data.

Aktuelt

25.02.2014

Helt siden Kart i skolen ble startet, har skolene i Oslo manglet de mest detaljerte grunnkartene. I andre kommuner har vi hatt detaljkart med bygninger og gangstier, men dette har manglet på Oslo-kartet. 14. desember 2013 ble Oslo kommune medlem av Norge Digitalt, og flere detaljer for Oslo har blitt tilgjenglig i kartene hos oss nå i 2014.

Elevene i Oslo kan nå bruke mer detaljerte grunnkart sammen med de andre kartene på kartiskolen.no.

24.09.2013

17.-18. oktober arrangeres Naturfagkonferansen i Oslo.

Torsdag 17. oktober kl. 13:30-15:00 kan du lære mer om bruk av kartiskolen.no i sesjon A1.3 «Bedre feltarbeid med Kart i skolen og Miljølære.no». Her tar vi for oss bruk av grunnkart, aktuelle temakart og nyttige verktøy til bruk i forbindelse med feltarbeid.

Naturfagkonferansen er gratis. Du finner mer informasjon om på naturfagsenteret.no.
Program 2013
Påmelding

14.01.2013

Odda ungdomsskole er en av de norske skolene som deltar i EU-prosjektet iTec. Prosjektet handler om utprøving av IKT-baserte undervisningsopplegg med fokus på matematikk og naturfag, og blir kooordinert av Senter for IKT i utdanningen her i Norge.
Elevene arbeidet med geometriske former på utearealet til skolen. Det ble målt opp distanser og areal ute med GPS, lasermåler, målbånd og målehjul. Vertøyene for å måle lengder og areal på kartiskolen.no ble brukt for å sammenligne målinger i kartet med målinger i felt. Elevene lastet også opp sine GPS-spor til kartiskolen.no.

Se video om prosjektet (YouTube)

Blogg om prosjektet (itecnorge.ning.com)

17.12.2012

Kartquiz er ute i en oppdatert utgave. Her skal elevene plassere fjelltopper, fylker, tettsteder, innsjøer og nasjonalparker på kartet. Det er også oppgavesett med dialektprøver og bilder.

På denne modulen kan du også bruke FEIDE-pålogging. Med FEIDE får dere også tilgang til oppgaver fra skolens nærområde.

Du finner kartquiz her.