Kart i skolen

Kart i skolen er et gratis webatlas som tilbyr oppdaterte norske kart. I tillegg til grunnkart finner du temakart egnet for bruk i mange fag.

Du finner data fra mange offentlige etater, forskningsmiljøer og data spesielt tilrettelagt for skolen. Det er også utviklet undervisningsopplegg som bruker dagsaktuelle data.

Aktuelt

06.10.2014

De siste årene har mange norske kommuner gjennomført Barnetråkk på skolene. I 2014 har vi jobbet med utvikling og testing av en ny registreringsløsning for Barnetråkk. Prosjektet er utviklet i et samarbeid mellom Norsk design- og arkitektursenter og Naturfagsentert, og er støttet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Fredag 10. oktober kl. 9-10 blir det frokostmøte om Barnetråkk hos Norsk design- og arkitektursenter. Mer informasjon.

25.02.2014

Helt siden Kart i skolen ble startet, har skolene i Oslo manglet de mest detaljerte grunnkartene. I andre kommuner har vi hatt detaljkart med bygninger og gangstier, men dette har manglet på Oslo-kartet. 14. desember 2013 ble Oslo kommune medlem av Norge Digitalt, og flere detaljer for Oslo har blitt tilgjenglig i kartene hos oss nå i 2014.

Elevene i Oslo kan nå bruke mer detaljerte grunnkart sammen med de andre kartene på kartiskolen.no.

14.01.2013

Odda ungdomsskole er en av de norske skolene som deltar i EU-prosjektet iTec. Prosjektet handler om utprøving av IKT-baserte undervisningsopplegg med fokus på matematikk og naturfag, og blir kooordinert av Senter for IKT i utdanningen her i Norge.
Elevene arbeidet med geometriske former på utearealet til skolen. Det ble målt opp distanser og areal ute med GPS, lasermåler, målbånd og målehjul. Vertøyene for å måle lengder og areal på kartiskolen.no ble brukt for å sammenligne målinger i kartet med målinger i felt. Elevene lastet også opp sine GPS-spor til kartiskolen.no.

Se video om prosjektet (YouTube)

Blogg om prosjektet (itecnorge.ning.com)

17.12.2012

Kartquiz er ute i en oppdatert utgave. Her skal elevene plassere fjelltopper, fylker, tettsteder, innsjøer og nasjonalparker på kartet. Det er også oppgavesett med dialektprøver og bilder.

På denne modulen kan du også bruke FEIDE-pålogging. Med FEIDE får dere også tilgang til oppgaver fra skolens nærområde.

Du finner kartquiz her.